Motie Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Deze motie i is onder nr. 13 toegevoegd aan wetsvoorstel 34470 - Regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten; Motie; Motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten
Document­datum 19-01-2017
Publicatie­datum 20-01-2017
Nummer KST3447013
Kenmerk 34470, nr. 13
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 470 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds nieuwe soorten tabaksproducten op de markt komen, ondanks de schadelijkheid van tabaksproducten voor de volksgezondheid;

overwegende dat de volksgezondheid beter beschermd kan worden als nieuwe soorten tabaksproducten verplicht onderhevig moeten zijn aan een goedkeuringsprocedure voordat ze op de markt komen;

verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het instellen van een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Dik-Faber

Volp


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.