Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34661 - Initiatiefvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 19-01-2017
Publicatie­datum 19-01-2017
Nummer KST346611
Kenmerk 34661, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 661 Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 januari 2017

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Groot Gesthuizen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.