34661 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 januari 2017 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) i en Gesthuizen (SP) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) i en Alkaya (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en bevordering van rechtszekerheid in het rechtsverkeer wenselijk is de Registratiewet 1970 te wijzigen om een centraal aandeelhoudersregister in te stellen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(41 stuks)

2 19 januari 2017, geleidende brief, nr. 1     KST346611
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
 
2 19 januari 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST346612
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
 
2 19 januari 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST346613
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.