34655 - EU-voorstel: verordening herziening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

EU-voorstel: verordening herziening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

 

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(16 stuks)

2 18ájanuariá2017, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST346551
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815
 
2 14áfebruariá2017, brief, nr. 2     KST346552
Brief regering; Reactie behandelvoorbehoud en verzoek informatie-afspraken inzake EU-voorstel herziening verordening co÷rdinatie sociale zekerheidsstelsels
 
2 22áfebruariá2017, motie, nr. 3     KST346553
Motie Schut-Welkzijn over toepassing van het woonlandbeginsel bij de export van kindregelingen binnen de EU
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.