Motie Voortman c.s. over het betrekken van de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart bij toekomstig beleid - Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 27 januari 2020
kalender

1.

Tekst

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip onderzoek heeft gedaan naar een breder begrip van welvaart en hoe dat gebruikt zou kunnen worden bij beleidsontwikkeling;

overwegende dat de commissie adviseert om voorafgaand aan het jaarlijkse Verantwoordingsdebat het kabinet te vragen om een inhoudelijke reactie op de stand van zaken brede welvaart in Nederland;

spreekt uit, het kabinet te vragen in deze reactie ook in te gaan op hoe de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart worden betrokken bij toekomstig beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bruins

Gesthuizen

Thieme

Van Weyenberg

Groot


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.