Parlementair behandelvoorbehoud bij: herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 9 februari 2012 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 9 februari 2012, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST331691
Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud - EU-voorstel Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012) 10) en EU-voorstel Verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012) 11
 

3.

NL-dossier