Motie Amhaouch c.s. over buitenlandse financiering van politieke partijen en campagnes - Uitvoering Wet raadgevend referendum

Deze motie i is onder nr. 22 toegevoegd aan dossier 34270 - Uitvoering Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Motie; Motie van het lid Amhaouch c.s. over buitenlandse financiering van politieke partijen en campagnes
Document­datum 22-12-2016
Publicatie­datum 23-12-2016
Nummer KST3427022
Kenmerk 34270, nr. 22
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van Ministers van de Raad van Europa in 2003 aanbevelingen heeft gedaan over het stellen van regels voor buitenlandse financiering van politieke partijen en politieke campagnes;

overwegende dat buitenlandse financiering van politieke partijen in andere landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, reeds aan beperkingen onderhevig is;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om buitenlandse financiering van politieke partijen en politieke campagnes, waaronder referenda, te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Öztürk

Van Raak

Veldman

Bisschop

Fokke


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.