'Oud worden en oud zijn'

Met dank overgenomen van M.C.G. (Mona) Keijzer i, gepubliceerd op dinsdag 11 september 2012, 11:06.

Weet u wat ik mij wel eens afvraag? Je zult nu wat ouder zijn, in een gewoon huis wonen en merken dat je wat lichamelijke ongemakken krijgt. Die ongemakken horen nu eenmaal bij het ouder worden, dat wist u wel. U komt wat moeilijker de trap op, u kunt de stofzuiger niet meer uit de kast krijgen en laatst bent u gevallen in de badkamer. De kinderen halen de boodschappen voor u en komen elk weekend langs, maar toch maakt u zich zorgen; hoe moet het met mij als ik helemaal afhankelijk van de zorg van anderen ben geworden? Hoe zal het gaan als ik moet worden geholpen bij het douchen, of als ik verpleging nodig heb?Wordt u dan onzeker, omdat elke politieke partij u vanaf de Haagse vierkante kilometer van alles belooft op dit moment? En wat denkt u als dezelfde partijen uitleggen hoe het allemaal beter wordt in 'zorgland' als u op hen stemt?

Ik begrijp het als u zegt dat u door de zorgbomen het 'zorgbos' niet meer ziet. Want waar kiest u nu precies voor? Wat maakt u het uit in welk systeem de zorg wordt geleverd of hoe dat in het Haagse jargon wordt genoemd? Als er maar zorg en verpleging is op het moment u dat ECHT nodig hebt.Dát is voor u belangrijk. U vindt het jammer, maar ook verbazingwekkend dat bepaalde politieke partijen u afschilderen als een kostenpost die nu ineens een probleem vormt voor de staatsfinanciën! U kunt er immers ook niets aan doen dat u net als een grote groep andere ouderen geboren bent rond de jaren '40.

Ik wil u als Kamerlid van het CDA en oud-wethouder WMO van de gemeente Purmerend een enkel feit presenteren: Het CDA is de enige politieke partij die de AWBZ laat bestaan! Wij houden als enige partij het RECHT op langdurige zorg overeind. Dat betekent voor u dat u een recht hebt op die zorg, na indicatiestelling. U wordt geholpen bij het douchen en u wordt verpleegd, of dat nu thuis is of in een instelling. Bij andere partijen loopt u de kans dat er in oktober geen zorg meer is omdat het geld op is. Of dat u in de ene gemeente 3 x per week begeleid wordt bij het douchen en in de andere gemeente 1x per week. Wij willen niet dat een gemeente dat voor u gaat bepalen!Het CDA wil dat zorg en verpleging een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Wij willen dat de AWBZ een volksverzekering blijft. Dit recht is een groot goed in Nederland en wij willen dat dit blijft bestaan! En natuurlijk zullen wij ook een beroep doen op uw eigen verantwoordelijkheid. Ik wil het niet mooier maken dan dat het is, maar een recht blijft het bij het CDA. Wij begrijpen namelijk heel goed dat oud worden heel leuk kan zijn, maar dat oud zijn en afhankelijk zijn van zorg dat niet altijd is!