NOS: "Kamer vindt adoptieadvies te kort door de bocht"

Met dank overgenomen van J. (Jeroen) van Wijngaarden i, gepubliceerd op donderdag 3 november 2016, 2:27.

In het NOS Journaal van woensdag 2 november wordt uitgebreid stilgestaan bij het advies van de Raad strafrechttoepassing en jeugdrecht (RSJ) over het stoppen met interlandelijke adoptie. Ik deel de mening van de RSJ dat het belang van het kind voorop moet staan, maar tegelijkertijd moet per adotpie goed bekeken en beoordeeld worden wat het beste is voor alle betrokkenen. Kijk de journaaluitzending hier terug. Het bijbehorende artikel is hier terug te lezen.