Ouderen zijn ongenadig hard gepakt

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 15 september 2016.

Dat de meeste pensioenen niet meer geïndexeerd worden en soms zelfs gekort is een schande tegenover de mensen die Nederland hebben opgebouwd en die op een onbezorgde oude dag hadden gerekend.

Hieronder mijn inbreng bij het debat over het korten van de pensioenen, een debat dat door 50PLUS werd aangevraagd. Voor het debat werd buiten de Tweede Kamer actie gevoerd en er werd een petitie aangeboden.

“Ouderen zijn de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt. VVD en PvdA zijn als eersten verantwoordelijk voor het feit dat gepensioneerden zijn achtergebleven in hun koopkracht. Ik toon u hierbij de CBS-grafiek. Daaruit blijkt onomstotelijk dat die koopkracht in vergelijking met de werkenden tot 30% is achtergebleven. U hoort het goed: 30%.

Maar niet alleen de regeringspartijen zijn schuldig. Andere partijen hebben driftig meegeholpen om ouderen het moeras in te werken. Toen er structureel 5 miljard te verdelen was, ging dat grotendeels naar de werkenden. Pure fiscale leeftijdsdiscriminatie. En ouderen zagen dus hun inkomenspositie verder verslechteren. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. Daardoor kunnen nog meer mensen niet aan een baan komen. Ze worden weggedrukt in een uitkering. En ze worden ook nog eens in een groot AOW-gat gestort. Mede door de PVV, die de dag na de verkiezingen de belofte '65 blijft 65' brak. Wat dat betreft doen de heren Wilders en Rutte niet voor elkaar onder.

Nu de verkiezingen naderen hebben de andere partijen opeens de ouderen ontdekt. Als de uitgelekte berichten juist zijn, mogen ze rekenen op een verkiezingsfooi van - schrik niet - 0,7%. Het is goed dat ze destijds onderwijs hebben gehad waarin ook achter de komma werd gerekend.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat de meeste pensioenen niet meer geïndexeerd werden en soms zelfs gekort. Een schande tegenover de mensen die Nederland hebben opgebouwd en die op een onbezorgde oude dag hadden gerekend. De discussie wordt sterk vervuild door het beeld van rijke ouderen er in te pompen. Terwijl er anderhalf miljoen ouderen zijn die geen of net genoeg spaarcentjes hebben om hun eigen uitvaart te betalen.

De meeste ouderen hebben de achteruitgang in koopkracht aan den lijve ondervonden. Over een paar maanden dreigen nieuwe pensioenkortingen. Eerst mondjesmaat, maar wel blijvend. Experts hebben al berekend dat de echt grote klap in 2019 zal vallen. Lees de woorden van pensioendeskundigen Leo Witkamp en Bernard van Praag er nog maar eens op na. 50PLUS stelt twee vragen:

  • 1. 
    Is korten eerlijk en nodig?
  • 2. 
    En is het korten onvermijdelijk?

Wat 50PLUS betreft is het niet eerlijk om een groot deel van de bevolking op grond van hun leeftijd te benadelen. En het is ook niet nodig. Het door de mensen in dit land opgebouwde pensioenvermogen is voldoende en behoort tot de hoogste ter wereld. De potten zijn in de crisisjaren zelfs verdubbeld van 700 miljard naar 1200 tot 1400 miljard, met nog steeds hoge rendementen, waardoor korten niet nodig is.

Het is toch van de zotte dat de overheid van mensen met spaargeld aanneemt dat ze 4% rendement maken, terwijl pensioenfondsen die daadwerkelijk veel meer rendement maken met een veel lager kunstmatig percentage moeten rekenen.

Er moet helderheid komen. Daarom dient 50PLUS in tweede termijn een motie in. We horen wel wie er moeite mee heeft. Richting 15 maart zullen we de kiezers helpen herinneren welke partijen hebben tegengestemd.”