34538 - Initiatiefvoorstel ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

34538 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 september 2016 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Siderius (SP) i en Van Meenen (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op het primair onderwijs te wijzigen ten einde kleinere klassen in het basisonderwijs te bevorderen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

2.

Documenten

(3 stuks)

2 31 maart 2017, geleidende brief, nr. 1     KST345381
Geleidende brief
 
2 31 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST345382
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST345383
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.