Verhuurderheffing moet van tafel!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 6 juli 2016.

De Verhuurderheffing van minister Blok heeft er voor gezorgd dat vooral de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. Voor middeninkomens zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 20 procent gestegen! 50PLUS vindt nog steeds dat de Verhuurderheffing van tafel moet.

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Verhuurderheffing met minister Blok:

“Vandaag kies ik er voor mijn gehele bijdrage te wijden aan de evaluatie van de Verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een gerichte huurdersbelasting. Die is bedoeld om de staatskas aan te vullen. En bedoeld om inkomensafhankelijke huurverhogingen die scheefwonen moeten tegengaan af te romen, en overheidssteun aan de woningmarkt te compenseren. De heffing levert nu ongeveer 1,7 euro miljard per jaar op. Wat hebben wij met de heffing nu concreet bereikt, behalve een kleiner overheidstekort?

De investeringen van woningcorporaties zijn gekelderd; 3,7 miljard euro aan investeringskracht is verdwenen; het aanbod van sociale huurwoningen staat onder druk, terwijl de vraag juist toeneemt; huren van mensen die dat het minst kunnen dragen zijn fors gestegen, en dat wordt niet voldoende gecompenseerd door de huurtoeslag. Duur scheefwonen is toegenomen. Vooral de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. Voor middeninkomens zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 20% gestegen. De gemiddelde huur ligt na harmonisatie 22% hoger dan daarvoor. Dakloosheid is sinds 2009 met 74% toegenomen. Onderhoud aan sociale huurwoningen is afgenomen. Sociale huurwoningen worden méér verkocht dan voorheen of geliberaliseerd. Het bouwen van vrije sectorwoningen wordt juist gestimuleerd. De druk op de betaalbaarheid van zorgwoningen is toegenomen. ‘Scheiden van wonen en zorg’ en ‘langer zelfstandig wonen’ - centrale doelstellingen van dit kabinet - worden niet gestimuleerd, maar juist belast. Het tekort aan betaalbare, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen groeit. Dat heeft het kabinet met de huurdersbelasting bereikt, gefeliciteerd!

Het resultaat van de Verhuurderheffing is vooral een krankzinnig rondpompcircus, met onbedoelde negatieve maatschappelijke en economische effecten. De verhuurder betaalt de heffing aan het rijk, het rijk betaalt huurtoeslag aan de huurder om dat deels weer te compenseren, en vooral de zwakste huurder en de midden-inkomenhuurder betaalt een hogere huur aan de verhuurder.

Ja, zo houden wij elkaar wel bezig, maar lost het ook iets op vraag ik de minister? Niet erg sterk, sociaal en rechtvaardig vindt 50PLUS.

Onze conclusie is dat de Verhuurderheffing vooral een instrument is om de financiële mogelijkheden van verhuurders, vooral corporaties, te beperken en om een deel van de huurders eenzijdig een bijdrage te laten leveren aan het gezond maken van de Rijksfinanciën. Laten wij elkaar niet voor de gek houden: dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Minister Blok komt in zijn evaluatie tot een positieve conclusie. Hoe kan dat? Wij vinden het een tekortkoming dat de evaluatie van de minister uitsluitend kijkt naar de effecten in 2013 en 2014. Maar toen was de huurverhoging veel hoger dan in 2015 en 2016 en was de heffing nog aanzienlijk lager; geen wonder dat het beeld dan gunstiger oogt! Dat woningcorporaties er overigens beter voor staan dan bij de invoering van de heffing zegt volgens 50PLUS vooral iets over de verbeterde bedrijfsvoering, en is niet zozeer een bewijs van de zogenaamde heilzame werking van de Verhuurderheffing.

Mijn vraag aan de minister: zien onder meer

 • Aedes
 • de Woonbond
 • Kences
 • Vastgoed Belang
 • Actiz
 • ANBO
 • PCOB
 • KBO
 • Neprom
 • Bouwend Nederland
 • VNG
 • G-32
 • de gemeente Den Haag
 • NIBUD
 • COELO
 • de Federatie Opvang
 • VNO-NCW
 • de PvdA-werkgroep Volkshuisvesting
 • en het Landelijk Hofjesberaad het dan allemaal verkeerd?

Kan minister Blok hen misschien - en veel van de hier aanwezigen - alsnog de weg naar het licht wijzen?

Waar gaat het om? De Verhuurderheffing is vooral een belasting. Voorwaarde voor een ‘goede’ belasting is dat zij evenwichtig is en niet bepaalde groepen onevenredig hard raakt, zoals minder draagkrachtigen en middeninkomens, waaronder ook veel ouderen. Een goede belasting is ook transparant, leidt niet tot economische verstoring, behandelt gelijke gevallen gelijk en respecteert het draagkrachtprincipe. Van dit alles lijkt géén sprake bij de verhuurderheffing.

De heffing is niet efficiënt, niet rechtvaardig, en richt juist wél economische en maatschappelijke schade aan. 50PLUS vindt nog steeds dat de Verhuurderheffing daarom van tafel moet."