Motie Van Veen c.s. over een reactie van het kabinet op het rapport van de commissie - Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 27 januari 2020
kalender

1.

Tekst

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN VEEN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht van de Kamer aan de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip;

van oordeel dat de commissie gedegen onderzoek heeft gepleegd en de bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage;

verzoekt de commissie, haar werkzaamheden te beŽindigen onder dankzegging en waardering voor de door haar gepresenteerde rapportage en aanbevelingen;

verzoekt het kabinet om, een reactie op dit rapport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Groot

Gesthuizen

Agnes Mulder

Van Weyenberg

Bruins

Voortman

Wassenberg


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.