Europa, blijf van onze pensioenen af!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 8 juni 2016.

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels van Europa. Met ons zeer sterke stelsel hebben we binnen Europa weinig of niets te winnen. Eerder het omgekeerde dreigt: we hebben juist veel te verliezen bij nog meer Europese voorschriften!

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Pensioenonderwerpen met staatssecretaris Klijnsma:

“In een door 50PLUS aangevraagd plenair debat komen we binnenkort nog ruim te spreken over de gevolgen van de lage rente voor het pensioen en de dreigende pensioenkortingen. Daarom nu alleen enkele voor 50PLUS belangrijke kwesties:

Een enkele opmerking over pensioen en Europa en de IORP-richtlijn. Nederland heeft met zijn - in onze ogen en in die van steeds meer deskundigen - zeer sterke pensioenstelsel binnen Europa weinig of niets te winnen. Maar het omgekeerde dreigt: we hebben juist veel te verliezen bij nog meer Europese voorschriften.

50PLUS is tegen een strengere, meer gedetailleerde Europese Pensioenrichtlijn, en we zien - ook na uitleg van het Kabinet - geen enkele meerwaarde van de IORP-richtlijn voor Nederland. Daarom is mijn boodschap kort en helder: Europa, blijf van onze pensioenen af!

Het rapport van de Nederlandse Bank (DNB) bevestigt de - vooral boekhoudkundig - en dus virtueel slechte financiële situatie van de Pensioenfondsen. Als die situatie niet verbetert, dreigt bij de huidige in onze ogen onnodig strenge financiële regels en de heen en weer gaande, trendmatig dalende rekenrente pensioenkorting voor miljoenen mensen. Dat is volgens 50PLUS niet nodig en macro-economisch zelfs ongewenst en onverstandig. Bovendien kunnen Europeesrechtelijk vraagtekens geplaatst worden of bij kortingen niet sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht. Professor Van Meerten wijst daarop. Hoe denkt de staatssecretaris daarover? Wordt dit wel grondig getoetst en zo ja, hoe?

Het is de mensen ook gewoon niet meer uit te leggen dat er gekort moet worden: het pensioenvermogen is tussen 2007 en 2015 verdubbeld. Het rendement over dat vermogen was rond de 8 procent per jaar. Korten in de komende jaren is niet nodig en zal het vertrouwen in het pensioenstelsel nog eens onnodig verder ondermijnen.

Ons pensioenstelsel kan - gegeven nieuwe maatschappelijke omstandigheden - desgewenst nog beter gewapend worden voor de toekomst. Het volledig overboord gooien van het stelsel is echter onnodig en in onze ogen zelfs onverstandig. 50PLUS vindt bovendien dat voor fundamentele keuzes rond het pensioen breed maatschappelijk en politiek draagvlak nodig is. Die keuzes moeten daarom - ik herhaal dat - niet hals over kop worden genomen en worden overgelaten aan de kiezers en het door hen gewenste kabinet.

50PLUS steunt het voorstel van de bonden om de rentegevoeligheid in het pensioencontract zo snel mogelijk te verminderen. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar het beleid op dit punt van andere landen met een kapitaalgedekt stelsel kan daarbij zeker helpen. Steeds meer deskundigen pleiten daarvoor. Deelt het kabinet die mening? Wil zij dit onafhankelijke onderzoek laten uitvoeren?

Samen met de Pensioenfederatie vinden wij de aangevoerde argumenten om voor pensioenfondsen een lagere - dus risicovrijere - UFR te hanteren dan voor verzekeraars niet overtuigend. Materieel werken de financiële regels voor pensioenfondsen net zo strikt als de regels voor verzekeraars. Verzekeraars garanderen het pensioen echter voor 99,5 procent, tegen 97,5 procent voor de pensioenfondsen. Dan klopt er toch iets niet? Wij pleiten alsnog voor onafhankelijk onderzoek door een gerenommeerd actuarieel bureau naar de verschillen in UFR-methode.

Ondanks onze kritiek op de bemoeienis van Europa hebben we één uitzondering waar we wel gelukkig mee zijn. Dat heeft te maken met het volgens ons terechte oordeel van Europese pensioen-toezichthouder EIOPA dat de UFR-methode van Nederland onvoldoende stabiel is . Waarom weegt historische rente-informatie niet zwaarder mee in de Nederlandse UFR?

Volgens het FTK kan een gedempte premie gehanteerd worden. Daardoor wordt er jaarlijks ongeveer 10 miljard euro te weinig premie ingelegd. Professor Van Praag die dit al jaren beweert en nu ook professor Bovenberg die nota bene zijn mening heeft bijgesteld, waren daar in De Telegraaf van afgelopen zaterdag klip en klaar over. 50PLUS vraagt daarom een schriftelijke reactie op de uitspraken van Van Praag en Bovenberg die beide van mening zijn dat gepensioneerden momenteel in wezen betalen voor het pensioen van jongeren en niet andersom.”