Nederland heeft 50PLUS nodig!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op zaterdag 4 juni 2016.

Diverse voorbeelden uit het nieuws van de afgelopen weken maken klip en klaar duidelijk dat 50PLUS bestaansrecht heeft. 50PLUS doet er toe. Sterker nog, Nederland heeft 50PLUS nodig! Nu en in de toekomst.

Mijn speech bij de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS in Utrecht:

“Allereerst wend ik mij tot de nieuwe voorzitter van onze partij: Jan Nagel. Gefeliciteerd Jan, met jou aan het roer ben ik er van overtuigd dat we een goede verkiezingsuitslag gaan halen! Veel succes en ik zie uit naar een goede samenwerking.

Als tweede wend ik mij tot de nieuw gekozen bestuursleden. Gefeliciteerd! Fantastisch, een goede mix van ervaring en jong aanstormend talent. Ik nodig jullie hierbij uit voor een nadere kennismaking in de Tweede Kamer. Samen en met hulp van alle leden zullen we de opgaande lijn die 50PLUS te pakken heeft voortzetten.

Ten derde: John Struijlaard. John, je was een man zonder overbodige woorden, maar van daden. Daarmee heb je je afkomst niet verloochend. Je hebt de partij door een rumoerige periode geloodst. En kijk eens waar we nu staan. Mede dankzij jou zit 50PLUS nu in het goede vaarwater. Dank je wel John! Tabee voor nu, alle geluk voor jou, Yvette en je familie. We zien en spreken elkaar snel weer.

Ter vierde een woord van dank aan de bestuursleden die vandaag afscheid nemen. Uit het diepst van mijn hart zeg ik: dank jullie wel. Mede dankzij jullie inzet hebben we die opgaande lijn te pakken. Chapeau!

Afgelopen week lekte via de Volkskrant een lijst uit met mogelijke bezuinigingen voor het kabinet. Een groep ambtenaren kwam met het serieuze voorstel om de bijstand en de AOW te korten met meer dan 10%. En om de pijn voor u te verzachten mag dat in vier gelijke stappen. De AOW korten met meer dan 10%, en dat is een serieus voorstel!

Je bent ouder dan 55, je werkt al jaren met veel plezier bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en je krijgt te horen dat je ontslagen wordt, omdat mensen van rond de 30 goedkoper zijn. Een klap in je gezicht. En dan is het prima dat het College voor de Rechten van de Mens dat leeftijdsdiscriminatie noemt, maar voorlopig lost zo'n uitspraak nog niets op, want twaalf 50-plussers hebben hun baan hierdoor nog niet terug.

Een werkloze man van 49 in Den Haag heeft door langdurige werkloosheid wat schulden opgebouwd. Hoe denk je dat zo iemand aankijkt tegen het nieuws dat de Gemeente Den Haag vol trots laat weten schulden van jongeren op te kopen en ze te helpen aan een baan. En hij maar wachten op begeleiding, op een nieuwe werkplek en op ondersteuning. Hij weet dat hij zijn leven lang hard heeft gewerkt en voelt zich eerst al door het verlies van zijn baan en daarna nog eens door de overheid opzij geschoven.En vooralsnog heeft hij weinig aan John de Wolf, die richt zich wel erg eenzijdig op de werklozen en of die wel fit en sportief genoeg zijn.

Voor vluchtelingen, hoe schrijnend hun situatie soms ook kan zijn, zijn er banenplannen, duizenden euro’s voor woninginrichting, en was er voorrang bij het toewijzen van huurwoningen. En onze ouderen, onze vrienden, vaders, moeders, tantes, ooms, neven en nichten moeten maar wachten op een plan om de langdurige werkloosheid onder 45-plussers op te lossen. Het zijn juist veel ouderen die door minder koopkracht zich bijvoorbeeld geen nieuwe wasmachine kunnen veroorloven en het zijn die ouderen en hun kinderen en kleinkinderen die al lange tijd op een wachtlijst voor een woning staan. Als het gaat om schrijnende gevallen, partijgenoten, moeten álle groepen zoveel mogelijk gelijkwaardig behandeld worden. En dan geldt ook dat schrijnende gevallen die hun leven lang zelf aan onze sociale voorzieningen hebben meebetaald toch in elk geval niet achtergesteld mogen worden.

Deze actuele voorbeelden maken klip en klaar duidelijk dat 50PLUS bestaansrecht heeft.

50PLUS doet er toe. Sterker nog, Nederland heeft 50PLUS nodig! Nu en in de toekomst.

Het voor u en voor de mensen uit de voorbeelden opkomen beschouw ik als een eer. En het treft me pijnlijk en diep als een journalist, werkzaam bij een intellectuele krant, onlangs schrijft dat 50PLUS-volksvertegenwoordigers groepsegoïsten zijn. Elke partij komt in het bijzonder op voor mensen uit een bepaalde doelgroep, wat niet wil zeggen dat zo’n partij niet nadenkt over en openstaat voor de belangen van andere groepen. Zo ook 50PLUS.

Wij zijn er in het bijzonder voor mensen van 50 jaar en ouder, maar o, wat hebben we een breed en aantrekkelijk programma voor alle Nederlanders. Ik zie dat terug in onze afdelingen, ik ben er zelf dagelijks mee bezig. Maar, inderdaad, onze focus is gericht op u!

En juist na wat jaren levenservaring weet je dat mensen pas goed kunnen leven in een samenleving waar mensen samen leven, waar mensen bereid zijn te geven en te nemen.

En nu we het toch over 'geven en nemen' hebben, kijk eens naar het scherm achter mij. Kijkt u goed, let op!

We kijken eerst naar de koopkrachtontwikkeling van werknemers over de afgelopen 15 jaar, zoals becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. We beginnen in het jaar 2000 en zetten daar de teller op 100. En kijk, de koopkracht ontwikkelt zich naar 130 in 2014. Fijn.

En nu de koopkrachtontwikkeling van pensioenontvangers. En kijk..!

Dames en heren, laat u niet bedotten. Dit zijn de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die laten duidelijk zien dat de kloof tussen werknemers en diegenen die pensioen ontvangen is verworden tot een waar ravijn.

Bij de aanvang van de economische crisis hebben we allemaal, werkenden en niet-werkenden, ons steentje bijgedragen, hoe moeilijk ook. En toen er vorig jaar, in het licht van de komende verkiezingen, voor het eerst weer eens wat geld te verdelen viel, werd er door het huidige kabinet niet gedacht aan ouderen die men wel aan het begin van de crisis wist te vinden.

Jan Nagel, Martin van Rooijen en ik zijn naar het Torentje van Rutte gegaan en wisten de enorme min nog ietsjes te verzachten, maar meer had dit kabinet niet voor u over.

VVD en PvdA kozen voor Rutte 2 het motto ‘Bruggen slaan’. We kunnen nu concluderen dat ze geen brug geslagen hebben over de kloof die er toen al gaapte. Sterker nog, de kloof is een ravijn geworden en lastig overbrugbaar. Maar dat is wel de eis van 50PLUS.

50PLUS staat voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling en voor herstel van de forse achterstand die is opgelopen.

En ik voorspel u, vlak voor de verkiezingen komt het kabinet hooguit met een eenmalig hulplijntje. Voor Rutte en Asscher zijn de belangen van ouderen duidelijk een brug te ver.

Beste partijgenoten,

De krant van wakker Nederland kopte vorige week op de voorpagina: pensioenbeloftes zijn niets waard.

Daar lijkt het inderdaad op, maar dat mag toch niet waar zijn als we weten dat gedurende de crisis de inhoud van de pensioenpotten is verdubbeld van 700 naar 1400 miljard. Dat is genoeg om de komende 50 jaar aan alle verplichtingen te voldoen. Zelfs met mogelijkheden van indexatie. En dat lijkt me een hele geruststelling voor jong en oud. En toch blijft dit kabinet, met Jetta Klijnsma voorop, ons bang maken dat ouderen de potten voor jongeren leegeten en er een compleet nieuw pensioenstelsel zou moeten komen.

Onzin!

En wie vandaag De Telegraaf heeft gelezen ziet het: wat 50PLUS al jaren beweert, wordt nu eindelijk onderschreven door deskundigen. Want partijgenoten, wij hebben één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Daar heeft met name onze generatie hard voor gevochten en stevig aan bijdragen. Dat stelsel gunnen we ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Die op hun beurt dat weer overeind moeten houden voor volgende generaties.

Dat dit kabinet niets opheeft met ouderen was al bekend. Dat blijkt ook uit het beleid met betrekking tot de zorg en in het bijzonder de ouderenzorg.

Wat een verdriet, onzekerheid en leed is veel ouderen aangedaan. Zelfs na een gerechtelijke uitspraak is het kabinet nauwelijks bereid het beleid bij te stellen. En toen ik de minister-president vorige week vroeg of hij zich hier voor verantwoordelijk voelde, bleef het angstvallig stil. Het huidige zorgstelsel is ziek en als het aan 50PLUS ligt, zullen we de behandeling zelf - vanuit een nieuw kabinet - starten…!

Partijgenoten,

Het oproer kraait. We staan in onze strijd niet alleen.

Dat blijkt uit acties van onder meer FNV, ANBO, Unie KBO, KBO Brabant, PCOB, NOOM, Stichting Pensioenbehoud en het initiatief Herstelproject van Onrecht. 50PLUS vertaalt deze geluiden graag in een politieke boodschap in de Tweede en Eerste Kamer.

Tot slot,

Nog maximaal 9 maanden en dan we kennen de verkiezingsuitslag. 50PLUS is in staat een monsterzege te behalen. Nu al staan we in de peilingen op een verdrievoudiging. Geen enkele andere partij kan ons dat nazeggen. En dames en heren, ik voorspel u: daar blijft het niet bij. Met het nieuw gekozen bestuur, met een uitstekend verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst die klinkt als een klok sluit ik niet uit dat we veel hoger kunnen komen. En daar gaan we aan werken.

Ik heb er zin in..!

Dank u wel.