Mulder onderneemt

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op vrijdag 20 mei 2016, 15:08.

Sinds 2012 zet ik mij in voor het MKB, de ruggengraat en banenmotor van onze samenleving. Het CDA vindt dat ondernemers een eerlijke kans dienen te krijgen. Inmiddels hebben we met elkaar al heel wat kunnen bereiken om het ondernemersklimaat te verbeteren, zodat onnodige regelgeving en administratieve lasten zijn verminderd.

Kredietunies

In 2013 hebben Eddy van Hijum en ik een wetsvoorstel voor kredietunies ingediend, dat heb ik vervolgens voortgezet met Henk Nijboer (PvdA). Dit initiatief hebben wij genomen om meer groei mogelijkheden aan ondernemers te bieden. De kredietunie maakt financiering voor en door ondernemers door middel van een coöperatie mogelijk. Het CDA wil met deze wet nieuwe initiatieven voor ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven. Het voorstel is door de beide Kamers aangenomen en sinds 1 januari van kracht. Inmiddels heb ik uit het veld al meerdere goede geluiden gehoord van succesvolle opgerichte kredietunies.

Op tijd betalen is normaal

Op tijd betalen is normaal, maar dat is niet vanzelfsprekend. Grote bedrijven wachten veel te lang met het betalen van hun rekeningen waardoor het MKB daar de dupe van is. Daarom heb ik samen met collega Pieter Omzigt en Ondernemend Nederland een initiatiefnota geschreven over te late betalingen van het grootbedrijf aan het kleinbedrijf. In het voorstel pleiten wij voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald. De Tweede Kamer heeft ons voorstel onlangs met een ruime meerderheid aangenomen. In een motie vraagt de Tweede Kamer de minister ons voorstel in een wet om te zetten. Hiermee willen we de ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen, zodat de prikkel wordt weggenomen dat grootbedrijven hun kleine leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan en kunnen daardoor zelf minder investeren.

Loondoorbetalingsverplichting terug brengen naar één jaar

Tijdens mijn vele werkbezoeken merk ik bij ondernemers terughoudendheid om mensen aan te nemen. Voor een belangrijk deel komt dat door de grote onzekerheden bij loondoorbetaling bij ziekte. Daarom heeft het CDA het plan gelanceerd om ZZP-ers meer zekerheid voor nu en in de toekomst te bieden. De loondoorbetalingsverplichting wordt door ondernemers bezien als een risico, dat eigenlijk niet kan worden afgedekt in tarieven. Steeds meer MKB-ers zien zich genoodzaakt werknemers met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid te laten gaan of niet aan te nemen. Daarom zal de loondoorbetaling bij ziekte radicaal verkort moeten worden en zal er een basisverzekering loondoorbetaling bij ziekte moeten komen, die ook gaat gelden voor ZZP-ers. De enige manier om deze algemene risicodeling effectief te bereiken is met een wettelijke verplichting. Deze algemene basisverzekering zal ook uitkomst bieden als hervormingsmechanisme voor de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt voor werknemers het perspectief op werkzekerheid vergroot. Dat zorgt voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt. De bewust zelfstandig ondernemer ondervindt minder concurrentie op tarief als gevolg van schijnconstructies en dekt het inkomensrisico van langdurige ziekte gedurende een overbruggingsperiode betaalbaar af. Op dit moment is de SER (Sociaal Economische Raad) het CDA initiatief verder aan het uitwerken. Wij hopen voor de zomer een uitgewerkt voorstel van de SER te ontvangen, zodat dit voorstel bij de begroting kan worden ingediend. En zo proberen we vanuit Den Haag bij te dragen aan een duurzame en eerlijke economie!

Agnes Mulder

CDA Tweede Kamerlid