Grote onzekerheid door mantelzorgboete

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 28 april 2016.

De mantelzorgboete is een straf op medemenselijkheid. En dat kán gewoon niet, vindt 50PLUS.

Wie niet genoeg AOW heeft opgebouwd, kan een mantelzorgboete krijgen. De aanvullende uitkering van deze ouderen valt onder de bijstandswet en die is onderworpen aan de kostendelersnorm. Daardoor worden zij gekort als ze samen wonen. Zeer onterecht, vindt 50PLUS, want het gaat om gepensioneerden en die kunnen niet meer op een andere manier in hun inkomsten voorzien.

50PLUS diende op 17 september 2015 een motie in om de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden definitief van tafel te halen.

Henk Krol nam bij het overleg over deze kwestie in de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma de motie mee naar voren. “Hier heb ik de motie van 50PLUS van vorig jaar om de mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden voor eens en altijd te laten verdwijnen. Maar die motie heeft het net niet gehaald omdat PvdA en VVD tegen stemden. Ik ben benieuwd of de PvdA nog steeds niet van mening is veranderd...” Niemand van de PvdA kwam echter naar voren om hier duidelijkheid over te verschaffen.

“Uitstel van de mantelzorgboete tot 1 januari 2018 betekent dat veel mensen in onzekerheid blijven verkeren. En dat terwijl mantelzorg - zéker ook voor ouderen - nú al zo moeilijk is te organiseren!

Ik heb twee korte vragen:

Staatssecretaris, gaat u deze mensen uit hun onzekerheid verlossen?

En vindt mevrouw Klijnsma niet dat deze straf op medemenselijkheid gewoon niet kan? Gepensioneerden die mantelzorg nodig hebben, hebben nagenoeg geen mogelijkheid hun inkomen aan te vullen!”

“In de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben we menig debat gevoerd over twee zaken, de kostendelersnorm AOW en de kostendelersnorm bijstand, waarbij ook de AIO hoort”, antwoorde staatssecretaris Klijnsma op de vragen van Henk Krol. “Die twee zaken moeten we ook echt uit elkaar halen. De kostendelersnorm AOW stellen we uit tot 1 januari 2018. Ik heb de Kamer ook goed bijgepraat en brieven geschreven over het feit dat er nader onderzoek naar verricht wordt. De kostendelersnorm op de bijstand is ingevoerd. We zijn niet voornemens om - hoe noem je dat? - die weer uit te voeren. Nee, ik bedoel: we voeren hem wel uit, maar we trekken hem niet weer in.”

De spelregels in de Tweede Kamer zijn dat je een vraag mag stellen, maar na het antwoord van de bewindspersoon geen vervolgvraag. Jammer, want Henk Krol had zo graag van staatssecretaris Klijnsma willen weten of dit nu echt een antwoord is op zijn vraag…