Geen pensioenkortingen, wel indexatie!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 20 april 2016.

De boodschap van 50PLUS vandaag was: zet géén verdere herziening van het pensioenstelsel door. En: volgend jaar geen pensioenkortingen, maar pensioenen indexeren!

Mijn inbreng bij het overleg Herziening Pensioenstelsel met staatssecretaris Klijnsma (PvdA):

“50PLUS wil vandaag een helder signaal afgeven voor dit kabinet: Zet géén verdere stelselherziening door. Zet géén verdere fundamentele stappen met betrekking tot het pensioenstelsel voorrdat er duidelijkheid is over een evenwichtige, rechtvaardige en voor alle partijen aanvaardbare transitie.

Verder: Volgend jaar geenn pensioenkortingen, maar pensioenen indexeren!

Dat is de inzet van 50PLUS en daarom dienden wij de volgende twee moties in:

Inhoudsopgave

  1. 1.
  2. 2.

1.

1.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept het kabinet op met betrekking tot het pensioenstelsel geen onomkeerbare stappen te zetten voordat er duidelijkheid is over een evenwichtige en voor alle betrokkenen rechtvaardige oplossing voor het transtitievraagstuk;

roept het kabinet voorts op met voortvarendheid de positie van pensioenfondsen te analyseren, en zo spoedig mogelijk voorstellen te presenteren om pensioenkortingen in 2017 te voorkomen, of op enigerlei wijze te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

2.

2.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept het kabinet op - uit oogpunt van vereist breed draagvlak voor het pensioenstelsel - herziening van het stelsel over te laten aan het volgende kabinet;

roept het kabinet voorts op pensioenkortingen te voorkomen óf hiervoor compensatie te bieden, en indexatie mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol