Wel of niet ratificeren, niets daar tussenin!

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 13 april 2016.

Met welk wetsartikel in de hand legitimeert het kabinet haar keuze om ‘de noodzakelijke tijd’ te nemen voor het duiden van de uitslag van het referendum? Het kabinet heeft wettelijk gezien slechts twee mogelijkheden: wél of níet ratificeren. En niets daar tussenin!

Mijn inbreng bij het debat over de uitslag van het Raadgevend referendum met minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister-president Rutte:

“Vorige week hadden we een referendum. Het Nederlandse woord daarvoor is volksraadpleging. En de bevolking heeft duidelijk raad gegeven: tegen!

Het kabinet heeft nu wettelijk gezien twee mogelijkheden: de uitslag naast zich neerleggen, het is immers raadgevend. Of eindelijk doen wat de mensen thuis willen en de wet die het betreft zo spoedig mogelijk intrekken.

Maar het zou 50PLUS helaas niet verbazen wanneer het kabinet probeert uiterst selectief om te gaan met de uitslag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken suggereert immers dat hij het referendum wil duiden aan de hand van het debat in de samenleving. Maar zo werkt het niet! Want het debat is vele kanten uitgegaan. Iedereen - voor of tegen - kon en kan er iets van zijn gading uitpikken. Dat lijkt het kabinet ook te doen, maar er ligt een duidelijke uitslag en dat is waar het kabinet mee aan de slag moet. Dus wél of níet ratificeren. En niets daar tussenin!

Want met welk wetsartikel in de hand legitimeert het kabinet haar keuze om ‘de noodzakelijke tijd’ te nemen?

Geregeld treden internationale verdragen in werking zonder dat de handtekeningen van alle betrokken landen eronder staan. Wat is het oordeel van de regering hierover?

En ja, 50PLUS heeft vorig jaar vóór het verdrag gestemd. Maar luisterend naar de kiezer en alles afwegend hebben wij onze mening in de loop van de tijd bijgesteld. In een open economie als de onze is het prima om naar goede handelsrelaties te streven. Daar hebben we bij nader inzien geen associatieverdrag voor nodig.

Tot slot, wat zou al dan niet indexeren van pensioenen een mooi onderwerp zijn voor een volgend referendum."