Pas zo snel mogelijk de Schengenregels aan

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op donderdag 7 april 2016.

50PLUS wil zo snel mogelijk de Schengenregels aanpassen: in geval van een uitzetting moeten ingezetenen uit Schengenlanden niet zomaar kunnen kiezen naar welk Schengenland zij worden uitgezet. Iemand wordt immers niet voor niets uitgezet! En lukt aanpassing van de Schengenregels niet, dan is het wellicht beter om Schengen tijdelijk op te schorten.

Mijn bijdrage in het debat over de aanslagen in Brussel met minister Van der Steur:

“Het liefst zou ik rechtstreeks, op de man af, aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, willen vragen: ligt het geklungel aan zijn handelen? Of is hij de dupe van sturende topambtenaren om hem heen? Die vraag houdt 50PLUS nu al ruim een week bezig, en dat niet voor het eerst. Als het aan die ambtenaren ligt, wat gaat de minister er dan aan doen? En als het aan hemzelf ligt, waarom zit hij hier dan nog? 50PLUS wil graag een uitgebreide bespiegeling van de minister op deze vragen.

Het is vandaag de zoveelste keer dat de minister zijn functioneren moet goedpraten. Vanochtend zond de NOS een montage uit met zijn excuses en verontschuldigingen van de afgelopen tijd. Ontluisterend. Ontluisterend voor de veiligheid in Nederland, en zeker ook voor zijn VVD, de partij van ‘law and order’.

De minister concludeert in zijn brief van 5 april dat “een ruimere communicatie tussen diensten in internationaal verband, binnen wettelijke bevoegdheden, een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van terrorisme”. Daarmee hebben we gelijk een kernvraag te pakken. 50PLUS heeft in de eerste termijn al de conclusies van Gilles De Kerchove, de Europese antiterreurcoördinator, aangekaart. Eén van zijn kritiekpunten was dat wetgeving op dit punt blijft liggen en daarmee ook nationale wetgeving.

We lezen over aanscherping van afspraken en procedures met landen en allerlei antiterreur-organen, maar wat is de inzet van de Nederlandse regering, als tijdelijk voorzitter van de EU, om de behandeling van deze wetgeving aan te jagen? En waarom heeft het überhaupt zo lang geduurd?

Daarnaast blijft het voor 50PLUS onbegrijpelijk dat handelingsprotocollen niet bestaan. En dat er gewerkt wordt op basis van gewoontes en aannames, zonder expliciete vastlegging of borging. Door de vreselijke gebeurtenissen in Brussel komt dit nu boven water en worden afspraken met Turkije verbeterd. Dat is toch verontrustend, zo kan de burger toch geen vertrouwen hebben in terrorismeaanpak. We weten nu toch ook niet of er nog meer terreinen zijn waar de afspraken onvoldoende zijn of afwezig? Moeten we dan weer afwachten tot er iets vreselijks gebeurt voordat de gebreken aan het licht komen en er eindelijk iets verandert?

Is het geen naïviteit wanneer ingezetenen uit Schengenlanden zomaar kunnen kiezen naar welk Schengenland hij of zij wordt uitgezet? Iemand wordt toch niet voor niets uitgezet? 50PLUS wil hiertoe zo snel mogelijk de Schengenregels aanpassen. En lukt dat niet, is het dan niet beter om Schengen tijdelijk op te schorten? Concreet: is het kabinet bereid om op zeer korte termijn in gesprek te gaan over het aanpassen van de Schengenregels?"

50PLUS diende de volgende motie in:

 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting uit een niet-verdragsland kan kiezen naar welk Schengenland hij uitgezet wil worden,

Overwegende dat iemand niet voor niets wordt uitgezet,

Overwegende dat een uitzettend land onvoldoende bevoegdheden heeft om informatie te delen over de uitgezette persoon met een ander land dan waar deze ingezetene van is,

Overwegende dat dit ertoe kan leiden dat de uitgezette persoon zich bewust naar een ander land zal laten uitzetten,

Verzoekt de regering in Schengenverband het initiatief te nemen om aan deze zeer ongewenste situatie een einde te maken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Minister Van der Steur staat achter deze motie en gaat er mee aan de slag.

50PLUS heeft de motie van wantrouwen tegen minister Van der Steur gesteund, omdat 50PLUS er geen vertrouwen meer in heeft dat deze minister het zo hard nodige beleid op Veiligheid en Justitie goed kan uitvoeren.