Nader gewijzigde motie Jan-Vos c.s. (ter vervanging van 30196, nr. 448) over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Deze nader gewijzigde motie is onder nr. 449 toegevoegd aan dossier 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Jan-Vos c.s. (t.v.v. 30196, nr. 448) over de verkoop van emissieloze auto's in 2025
Document­datum 29-03-2016
Publicatie­datum 29-03-2016
Nummer KST30196449
Kenmerk 30196, nr. 449
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 449 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 448

Voorgesteld 29 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende:

    • dat het mogelijk is om met auto's te rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten;
    • dat dit type auto's in prijs snel goedkoper zal worden en dat de actieradius steeds groter zal worden en dat dit proces sneller verloopt wanneer emissieloos vervoer de standaard wordt;
    • dat ook andere landen (Noorwegen, VS) beleid ontwikkelen voor emissieloos vervoer;

spreekt uit dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto's in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber

Wassenberg

Klein


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.