Extra geld tegen ondervoeding

Met dank overgenomen van R.P. (Roelof) van Laar i, gepubliceerd op woensdag 3 februari 2016, 13:37.

In ontwikkelingslanden hebben veel mensen het bijzonder zwaar. Ze leven in extreme armoede en hebben niet genoeg te eten. Meer mensen dan ooit zijn op de vlucht. Afgelopen week heb ik in drie debatten voorstellen gedaan om hun leed iets te verzachten.

Misschien wel het belangrijkste dat ik heb bereikt, is dat er vijf miljoen euro extra wordt ingezet tegen ondervoeding. Zo’n 40 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden krijgen tijdens hun eerste 1.000 dagen onvoldoende te eten. Resultaat is dat ze hun leven lang last hebben van een chronische ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen moeten geholpen worden en er moet voorkomen worden dat de volgende generatie kinderen niet hetzelfde overkomt. Daarom is het goed nieuws dat een meerderheid van de Tweede Kamer mijn voorstel om ondervoeding tegen te gaan steunde.

Daarnaast debatteerde ik over noodhulp en de nieuwe Werelddoelen. Ik ben onverminderd bezorgd over het grote tekort aan noodhulp voor vluchtelingen. Vluchtelingen lijden honger. Laat staan dat er voldoende onderwijs, psychosociale zorg of gerichte zorg voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen is. Nederland loopt voorop en doneert ruimhartig, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Zolang de tekorten zo schrijnend zijn, moeten we blijven zoeken naar oplossingen. Door andere landen aan te sporen meer te doen én door zelf te blijven kijken naar hoe we meer kunnen doen.

Tot slot heeft de internationale gemeenschap ons een eerlijkere wereld beloofd met de nieuwe Werelddoelen. Een wereld zonder extreme armoede, met gelijkheid tussen mannen en vrouwen en nog veel meer. Zeventien doelen en 168 subdoelen. Minister Ploumen heeft toegezegd dat er een plan komt hoe Nederland die doelen in eigen land en in andere landen gaat realiseren. Ik wil daarbij dat we ten alle tijden goed kijken of ons beleid ook eerlijk is voor ontwikkelingslanden. Hiervoor lanceren we wat mij betreft een nieuwe wet: 'de eerlijkste wet.' Een wet die de uitwerking van elk nieuw wetsvoorstel toetst aan eerlijkheid. Voor ons en voor de minst ontwikkelde landen in de rest van de wereld. Zo zorgen we ervoor dat de eerlijkere wereld niet alleen een doel blijft, maar ook echt gerealiseerd gaat worden.