34397 NL - wetsvoorstel
Kentekenplicht voor trekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en beperking verkeersdeelname nieuwe voertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 januari 2016 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Maas Geesteranus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een kentekenplicht in te voeren voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en de daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede geen nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid meer tot het verkeer toe te laten *.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 28 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 28 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 28 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 28 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343971
Koninklijke boodschap
 
2 28 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST343972
Voorstel van wet
 
2 28 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST343973
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.