20595 NL - wetsvoorstel
Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 juni 1988 ingediend door de regering.

 

De wens te komen tot vereenvoudiging van de fiscale wetgeving heeft in de vorige kabinetsperiode geleid tot de instelling op 20 september 1985 door de Minister en de Staatssecretaris van Financiën van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting. Deze commissie, naar haar voorzitter meestal aangeduid als de commissie-Oort, heeft op 22 mei 1986 haar rapport uitgebracht onder de titel «Zicht op eenvoud». In het regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet is opgenomen dat de voorstellen van de commissie-Oort op hoofdlijnen zullen worden uitgewerkt en ingevoerd.

1.

Volledige titel

Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, 21 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(82 stuks)

2 17 juni 1988, memorie van toelichting, nr. 3     KST20595N3K2
Memorie van toelichting
 
2 17 juni 1988, koninklijke boodschap, nr. 1     KST20595N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 17 juni 1988, voorstel van wet, nr. 2     KST20595N2K2
Voorstel van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.