Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34320 - Wijziging van de voorgestelde Wet algemeen pensioenfonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 15-10-2015
Publicatie­datum 23-10-2015
Nummer KST343201
Kenmerk 34320, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 320 Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 15 oktober 2015

Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.