Motie Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Motie Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

1.

Tekst

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een voorstel te doen hoe de belastingvrijstellingen van de Koning, de Koningin en de voormalige Koningin ongedaan kunnen worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Recourt

Pechtold


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.