Motie Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Deze motie i is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 34300 I - Vaststelling begroting Koning 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning
Document­datum 14-10-2015
Publicatie­datum 15-10-2015
Nummer KST34300I5
Kenmerk 34300 I, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een voorstel te doen hoe de belastingvrijstellingen van de Koning, de Koningin en de voormalige Koningin ongedaan kunnen worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Recourt

Pechtold


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.