Motie Pechtold/Samsom over verhogen van het budget voor passend onderwijs in het basisonderwijs met 100 miljoen euro - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

Motie Pechtold/Samsom over verhogen van het budget voor passend onderwijs in het basisonderwijs met 100 miljoen euro - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

1.

Tekst

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN SAMSOM

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel van passend onderwijs is om ervoor te zorgen dat alle kinderen met een zorgbehoefte een passende onderwijsplek krijgen;

constaterende dat er duizenden kinderen thuis zitten omdat er geen passende onderwijsplek gevonden is;

overwegende dat het vinden van een goede, passende plek voor kinderen in veel gevallen niet lukt vanwege een gebrek aan middelen bij met name basisscholen om de juiste mensen en expertise in huis te halen;

verzoekt de regering, het budget voor passend onderwijs in het basisonderwijs met 100 miljoen euro te verhogen en dit te bekostigen uit de fors gestegen budgetten voor externe inhuur door departementen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Samsom


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.