19637, nr. 2031 - Motie Klaver c.s. over direct uitvoeren van de voorgestelde plannen met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielbeleid - Vreemdelingenbeleid

Deze motie werd op 10 september 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GL) i en was mede ondertekend door Norbert Klein i, Tunahan Kuzu i, Alexander Pechtold (D66) i, Emile Roemer (SP) i, Marianne Thieme (PvdD) i en Joël Voordewind (CU) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de door haar voorgestelde plannen met betrekking tot een gemeenschappelijk Europees asielbeleid op korte termijn direct uit te voeren en niet voorwaardelijk te maken aan het draagvlak binnen de EU voor haar gewenste langetermijnoplossingen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 10 september 2015, motie, nr. 2031     KST196372031
Motie Klaver c.s. over direct uitvoeren van de voorgestelde plannen met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielbeleid
 

2.

Dossier