Motie Klaver c.s. over direct uitvoeren van de voorgestelde plannen met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielbeleid - Vreemdelingenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Motie Klaver c.s. over direct uitvoeren van de voorgestelde plannen met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielbeleid - Vreemdelingenbeleid

1.

Tekst

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2031 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 10 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een samenhangend plan heeft gepresenteerd dat zowel een component voor de korte termijn als een component voor de lange termijn bevat;

overwegende dat de urgentie van de plannen voor de korte termijn, waaronder de verdeling van vluchtelingen over Europa en extra middelen voor de vluchtelingenkampen in de regio, dermate groot is dat de uitvoering hiervan niet voorwaardelijk gemaakt kan worden aan een langetermijnagenda;

verzoekt de regering, de door haar voorgestelde plannen met betrekking tot een gemeenschappelijk Europees asielbeleid op korte termijn direct uit te voeren en niet voorwaardelijk te maken aan het draagvlak binnen de EU voor haar gewenste langetermijnoplossingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Roemer

Pechtold

Voordewind

Thieme

Kuzu

Klein


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.