CDA bezorgd over rechtbank Assen

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op donderdag 10 september 2015, 13:33.

Het CDA maakt zich grote zorgen over de inkrimping en sluiting van rechtbanken, waar onder in Assen.

Deze plannen hebben volgens ons grote gevolgen voor de toegankelijkheid van het recht en behoud van werkgelegenheid.

Straks is in Drenthe geen enkele rechtbank meer, daar is het CDA op tegen en wij willen hier zo snel mogelijk over in debat met minister van der Steur.

De minister van Veiligheid en Justitie schrijft namelijk dat het ‘huisvestingsbeleid’ een aangelegenheid is van de Raad voor de Rechtspraak zelf, maar het CDA wil dat de minister zich houdt aan zijn belofte dat de regering zich inzet voor de toegankelijkheid van de rechtspraak en het behoud van werkgelegenheid. Bovendien is bij de herziening van de gerechtelijke kaart enkele jaren geleden afgesproken dat er 32 volwaardige zittingsplaatsen blijven. Assen hoort hier dus ook bij.

Door financiële nood bij de Rechtspraak als gevolg van bezuinigingen van dit Kabinet worden nu echter zeven van deze rechtbanken uitgekleed. Er blijven nauwelijks arbeidsplaatsen over; een aantal grote rechtsterreinen verdwijnen voor de behandeling uit deze plaatsen. Hier heeft de minister dus wel degelijk een verantwoordelijkheid.

Het CDA wil dat de regering zich houdt aan eerdere toezeggingen en afspraken met de Tweede Kamer. Ook de rechtbank Assen dringt hierop aan en organiseert 10 september een demonstratie.

Het CDA in de Tweede Kamer heeft verzocht om een hoorzitting over de voorgenomen plannen en een plenair debat met de minister. Na enkele weken aandringen hebben we hier nu een meerderheid voor gekregen.