Ook minister wil geen onnodige m/v - registratie

Met dank overgenomen van J. (Jeroen) van Wijngaarden i, gepubliceerd op donderdag 18 juni 2015, 13:49.

Het kabinet gaat bekijken in welke overheidsdocumenten de vermelding man/vrouw kan worden afgeschaft. Minister Van der Steur is het eens met een meerderheid van de Tweede Kamer dat de registratie vaak niet nodig is.

Van der Steur wees erop dat veel mensen zich niet duidelijk man of vrouw voelen en dat het "heftig" kan zijn toch steeds weer een van beide hokjes te moeten aanvinken. "Het is een relatief beperkte groep, maar we moeten ons ook inzetten voor een minderheid."

Automatisme

Ook in het algemeen wil hij af van het automatisme van de m/v-registratie bij de overheid. Die is volgens hem vaak ingegeven door cultuur en traditie, zonder dat de vermelding echt nodig is. Van der Steur benadrukte wel dat niet zomaar overal de aanduiding kan verdwijnen. Soms is het onderscheid nodig, bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoek of voor onderzoeken naar gelijke betaling van mannen en vrouwen.

De minister zet ook vraagtekens bij bedrijven die zonder eigenlijke reden willen weten of iemand een man of een vrouw is. "Als ik een boek bestel via internet, waarom moet ik dan aangeven of ik een man of een vrouw ben?"

Korte termijn

Van der Steur zei dat hij niks voelt voor een diepgaand, nie