Weblog van 22-02-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op zaterdag 22 februari 2014, 14:20.

Woensdag stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de commissie Leefomgeving. Als eerste werd ons initiatiefvoorstel ‘De stad kleurt groen’ behandeld. Samen met Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij heb ik ons voorstel verdedigd. De commissie en het college sprak vol lof over ons initiatiefvoorstel. Maar het college wil pas in 2015 bij het aanpassen van het huidige groenbeleid kijken naar de verbeterpunten. Ook wil het college een kostenanalyse van wat dit nieuwe beleid zal gaan kosten. Maar aan groen zitten ook een hoop baten en die baten zijn niet in geld uit te drukken. Daarom heb ik voorgesteld om een kosten-batenanalyse te maken waarmee men ziet dat groen goed is voor de gezondheid en uiteindelijk ook voor de portemonnee. Samen met Gerwin ga ik terug naar de tekentafel om ‘De stad kleurt groen’ nog verder (financieel) te onderbouwen.

Het volgende agendapunt was de bespreking van de voedselstrategie die het college heeft opgesteld als antwoord op ons het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags. In deze strategie ontbreekt helaas alles rondom het verminderen van de vleesconsumptie terwijl in hoofdstuk 5 van ons voorstel vermeldt staat dat een dag per week geen vlees eten ons leefmilieu aanzienlijk kan verbeteren. Op onze schriftelijke vragen over het flexitariër convenant reageerde het college onlangs negatief. En ook in de vergadering liet de wethouder weten niet van plan te zijn het convenant te onderteken. Rachelle Eerhart, initiatiefneemster van Eetbaar Den Haag sprak namens 30 organisaties om het beleid scherper en integraal te maken. Maar de wethouder blijft erbij dat de gemeente Den Haag al genoeg doet op dit gebied.

Ook de duurzaamheidnota stond op de agenda. Op papier een mooi verhaal maar in werkelijkheid laat het college in uitvoering zien helemaal niet duurzaam bezig te zijn door te blijven bouwen in het groen en het autogebruik niet te ontmoedigen.

Woensdagavond heb ik een debattraining gegeven aan een aantal kandidaten die voor de Partij voor de Dieren meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014. De debatten zijn in volle gang en het is belangrijk om te weten hoe je je standpunten goed kunt verdedigen. Het was een leuke leerzame avond waarbij ik vanuit mijn ervaringen de nieuwe kandidaten hopelijk heb kunnen inspireren!

Tijdens de raad donderdagavond hebben wij een tweeminuten debat aangevraagd over het gebruik van dieren bij evenementen naar aanleiding van onze schriftelijke vragen en het eenminutendebat. Tijdens het tweeminutendebat hebben wij een motie ingediend met het verzoek aan de gemeente voorzorgsmaatregelen te nemen waardoor dieren veilig zijn tijdens evenementen. En ook met de vraag of de gemeente landelijk wil aandringen op het opnemen van dierenwelzijn als weigeringsgrond bij het verlenen van vergunningen. Hierdoor wordt het voor de gemeente Den Haag mogelijk om evenementen met dieren waarbij dierenwelzijn in gedrang komt te kunnen verbieden. Omdat PVV, PvdA, D66, CDA en VVD het weinig kan schelen dat dieren last kunnen hebben van angst en stress, slechte huisvesting hebben en geen soorteigen gedrag kunnen vertronen, is de motie helaas verworpen.

Verder stonden het burgerinitiatief Schone lucht Bezuidenhout, het bestemmingsplan Binnenhof en het meerjarenprogramma Parkeren in woongebieden op de raadsagenda. Klik op de linkjes om mijn bijdragen lezen.

Deze raadsvergadering was tevens mijn laatste als raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Tot 19 maart blijf ik mij uiteraard inzetten voor de partij maar dit was de laatste raad voor de verkiezingen en zodoende ook die van mij. Vier jaar lang heb ik met plezier op dit plekje gestreden voor een dier-, natuur- en milieuvriendelijker beleid in de stad. Het was niet altijd makkelijk maar ik heb het graag en met veel toewijding gedaan. En gelukkig met enig succes! Ik hoop dat mijn opvolgster Christine Teunissen dit werk met veel passie kan gaan voortzetten.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen