Weblog van 30-08-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op zaterdag 30 augustus 2014, 14:20.

We zijn het nieuwe politieke jaar met een vliegende start begonnen. Komende week zijn de eerste vergaderingen, en natuurlijk hebben we deze week al hard gewerkt aan de voorbereiding. Maar ook in de zomer lag het werk niet stil.

Zo deed VVD-Kamerlid Heerema vorige week de oproep om de meeuw van de lijst beschermde diersoorten te halen, zodat gemeenten meer middelen hebben om meeuwen te bestrijden, denk aan vergassing en afschot. Onzin! Het is namelijk hard nodig dat meeuwensoorten worden beschermd, en ze horen thuis in onze kustgebieden. Lees er meer over in mijn opinieartikel voor het AD: ‘Meeuwen horen bij Den Haag als de zon, ’t strand en de mist.

De aanwezigheid van meeuwen in de stad hebben mensen zelf in de hand gewerkt. Daar moeten het ‘probleem’ dus ook aanpakken, bij de bron. De grootste bron is de verspilling van voedsel in de stad - denk maar aan vuilniszakken met voedselresten op straat, zwerfvuil en het voedsel dat mensen aan de dieren voeren - het blijft natuurlijk meeuwen aantrekken. Al die platte grinddaken bieden bovendien ideale broedplekken. Mensen maken Den Haag een voedsel- en broedparadijs.

Daarom heb ik het college opgeroepen om afstand te nemen van het VVD-plan, om haast te maken met de aanleg van ondergrondse containers en om een voederverbod in te stellen, iets waar we een jaar geleden ook al om hebben gevraagd. Een voederverbod is een goed signaal dat mensen ervan bewust maakt dat het voeren van dieren gevolgen heeft voor het aantal meeuwen in de stad. Ook hebben we gepleit voor de aanleg van groene daken, voor meeuwen onaantrekkelijk, en juist aantrekkelijk voor de biodiversiteit, het milieu en voor mensen. Lees hier onze schriftelijke vragen aan het college over de preventieve aanpak van ‘meeuwenoverlast’.

Luister het interview over groene daken en een voederverbod op Den Haag Fm.

Op 15 augustus vond het spoeddebat in de Raad plaats over de uit de hand gelopen demonstraties in de Schilderswijk. Ik heb namens de Partij voor de Dieren mijn blijk van waardering uitgesproken voor het optreden van burgemeester Van Aartsen. De burgemeester heeft in zijn optreden een duidelijke grens getrokken tussen vrijheid van demonstratie en haatzaaiing, discriminatie en geweld.

Voor de Partij voor de Dieren staan vrijheid van demonstratie en vrijheid van meningsuiting voorop, maar deze vrijheid mag niet ten koste gaan van de veiligheid van inwoners van de Schilderswijk. Gezien het risico op escalatie heb ik ingestemd met het voorstel van Van Aartsen om risicovolle demonstraties tijdelijk geen doorgang te geven in de Schilderswijk. Deze kunnen worden gehouden op voor demonstraties aangewezen plekken, zoals het Plein en het Malieveld.

Onze werkgroep heeft een succesvolle oproep gedaan aan museum Meermanno om de fotosessie met een roofvogel, die gepland stond voor de Museumnacht, af te blazen. Per brief had de werkgroep laten weten teleurgesteld te zijn over dit onderdeel van de Museumnacht. Zo’n fotosessie is een zeer stressvolle gebeurtenis voor een roofvogel. De vogel wordt gedwongen om zich in allerlei poses te manoeuvreren. Gelukkig zag Meermanno na de brief ook in dat dit vermaak ten koste zou gaan van het dier, en heeft het programma gewijzigd. We stellen de medewerking van het museum zeer op prijs!

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Nu de circussen nog. Die mogen nog steeds dieren houden die in het wild thuishoren, omdat het Kabinet geen vaart maakt met het voorgenomen verbod, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Het ‘voorkeursbeleid’ van de gemeente Den Haag, het beleid om circussen zonder (wilde) dieren uit te nodigen, stelt tot nu toe niets voor. Dit bleek uit de schriftelijke vragen die PvdD Den Haag onlangs heeft gesteld. Het stadsbestuur gaat, in antwoor dop onze vragen, eindelijk bijhouden welke circussen in de stad wel en welke geen dieren gebruiken in hun shows. Maar dat is wat ons betreft dat nog lang niet genoeg. We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat Den Haag echt een actief voorkeursbeleid voert en dat het stadsbestuur de landelijke politiek oproept om haast te maken met het voorgenomen wetsvoorstel dat wilde dieren in circussen verbiedt.

Tot zover, een frisse start van het nieuwe jaar. Wil je dit jaar actief worden voor Partij voor de Dieren Den Haag? Stuur dan een mailtje naar partijvoordedieren@denhaag.nl en meld je aan voor onze werkgroep!