Weblog van 12-09-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op vrijdag 12 september 2014, 14:20.

Warmtekrachtcentrale Ypenburg

Op 3 september heb ik in de commissie Ruimte gepleit voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in Ypenburg. Dit naar aanleiding van een gewijzigd bestemmingsplan, waarin de uitbreiding van een warmtekrachtcentrale van Eneco in Ypenburg wordt gelegaliseerd. De Partij voor de Dieren heeft de wethouder Duurzaamheid gevraagd, of hij haast wil maken met het verduurzamen van de energievoorziening in Ypenburg. De wethouder heeft geantwoord dat hij voor het einde van dit jaar komt met een nieuwe energievisie. De Partij voor de Dieren wil dat daarin ook een plan voor verduurzaming van de warmtevoorziening wordt opgenomen.

Museumnacht

De afgelopen week hebben we goede vooruitgang geboekt in het afschaffen van vermaak met dieren. Tijdens de Museumnacht op 6 september heb ik museum Meermanno bedankt voor het schrappen van een roofvogelshow van het programma. Bezoekers konden volgens de planning met een echte roofvogel op de foto. Maar zo’n fotosessie is zeer stressvol voor een (wild) dier, die zich op zo’n moment in allerlei posities moet manoeuvreren. Bovendien kan het dier uit angst proberen te ontsnappen en omstanders verwonden. De Werkgroep PvdD Den Haag deed daarom per brief een oproep aan het museum: schrap de fotosessie met roofvogel van het programma! Het museum reageerde zeer begripvol en positief en heeft het evenement vervangen door een lezing over Donald Duck. Het museum geeft hiermee het goede voorbeeld en gelukkig is de roofvogel alle stress bespaard. Dat was wel een bedankje waard!

Verbod wilde dieren in circussen: eindelijk in zicht?

En nog een succes: de Haagse wethouder Revis (VVD) heeft samen met 23 andere wethouders in Nederland staatssecretaris Dijksma opgeroepen haast te maken met het lang verwachte landelijke verbod op circussen met wilde dieren. De staatssecretaris heeft daarop laten weten dat ze dit najaar met een wetsvoorstel komt. Dit is natuurlijk een prachtig signaal van de wethouder. Jammer is wel dat hij zich de afgelopen jaren niet heeft ingezet om circussen met wilde dieren te weren uit Den Haag. De gemeente heeft daartoe wel de middelen. De PvdD heeft bijvoorbeeld jarenlang gepleit voor het zogenaamde voorkeursbeleid, waarbij de gemeente actief circussen zonder wilde dieren uitnodigt. De gemeente voert dit beleid officieel al sinds 2012, maar na onze schriftelijke vragen bleek dat in de afgelopen twee jaar maar éénmalig een uitnodiging is verstuurd naar slechts acht circussen! Dat kun je geen diervriendelijk beleid noemen. We dringen erop aan dat de wethouder wél circussen zonder (wilde) dieren blijft uitnodigen, tot het verbod er daadwerkelijk is.

Laat De Vloek staan!

Vorige week woensdag 10 september debatteerde ik in de commissie Ruimte over het voortbestaan van sociaal-culturele vrijplaats de Vloek in de Scheveningse haven. De Vloek dreigt gesloopt te worden voor een nieuw prestigieus zeilsportcentrum. De Partij voor de Dieren ziet de noodzaak van het slopen van De Vloek volstrekt niet in. Aan de overkant van de Vloek staat al een zeilsportcentrum, vrijwel leeg. Ook op andere plaatsen in de Scheveningse haven is er veel leegstand. Het college onderbouwt op geen enkele wijze waarom het noodzakelijk is dat het centrum nu juist op de plek van De Vloek moet komen. Dit plan is een typisch voorbeeld van een verkeerde top-down mentaliteit: een plan bedenken vanuit de ivoren toren en dat vervolgens op Scheveningen plakken, zonder te kijken naar de waardevolle bestaande plekken die je zou moeten koesteren.

De Vloek is, ook volgens veel buurtbewoners, een van de Scheveningse parels, waar zich sinds 12 jaar allerlei non-profit initiatieven hebben ontwikkeld. Zo geeft de Vloek ruimte aan een biologisch-veganistisch eetcafé, een concertzaal, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Als de Vloek naar een andere locatie zou moeten verhuizen, betekent dat dat veel van wat in de afgelopen 12 jaar is opgebouwd, verloren gaat.

In plaats van de waarde van de Vloek in te zien, lijkt het college slechts geïnteresseerd in het geld dat de grond oplevert. Maar er zou in de haven ook ruimte voor een vrijplaats moeten zijn. De Vloek biedt ruimte voor denken buiten de gebaande paden en werken buiten het bestaande economische systeem. Voor de stad zijn zulke plekken onmisbaar.

Gelukkig is de raad er nog niet over uitgesproken. Rond 2 oktober zal een tweede debat plaatsvinden en blijven we ons inzetten om de Vloek te behouden!

Keep It Clean Day

Werkgroep Partij voor de Dieren Den Haag doet vrijdag 19 september mee aan de derde editie van Keep It Clean Day. De toenemende vervuiling van oceanen en zeeën, en ook van het water in de stad, is uitgegroeid tot een onbeheersbare milieuramp. Zwerfvuil komt niet alleen in zee, op straat en in parken en sloten terecht, het kan ook voor dieren grote gevolgen hebben. Vooral vogels en vissen stikken erin of verhongeren erdoor omdat zij (plastic) afval voor eten aanzien. De Partij voor de Dieren wil hier aandacht op vestigen en biedt een helpende hand bij het schoonmaken van het Scheveningse strand. Meedoen? Geef je op via denhaag@partijvoordedieren.nl.

Fijn weekend!