Weblog van 16-10-2014

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op donderdag 16 oktober 2014, 14:20.

People's Climate March

Helaas gebeurt er in Den Haag nog veel te weinig om het klimaatprobleem aan te pakken. Zondag 21 september nam ik deel aan de People’s Climate March, de wereldwijde mars die werd georganiseerd vanuit New York om wereldleiders wakker te schudden en aandacht te vragen voor klimaatverandering. Hier kun je de speech lezen die ik hield op de Scheveningse boulevard. Met de aanwezige bezorgde burgers en organisaties vormden we op het strand een groen hart, het symbool voor de wereldwijde actie.

Gemeenten kunnen in ieder geval beginnen met zelf het goede voorbeeld te nemen en hun eigen co2-uitstoot zoveel mogelijk terugdringen. In de commissie leefomgeving van 1 oktober heb ik een pleidooi gehouden voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Lees hier mijn bijdrage.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Op de bres voor de fiets

Onze fractievertegenwoordiger Joost Leuven debatteerde in de commissie over het fietsbeleid in de Grote Marktstraat en de parkeervoorzieningen van de fiets. Je kunt zijn bijdrage hier teruglezen.

Dierenwelzijn

We hebben de afgelopen tijd heel wat belangrijke onderwerpen geagendeerd. De commissie leefomgeving van 1 oktober stond dan ook geheel in het teken van dierenwelzijn. Op verzoek van mijn fractie debatteerde ik met wethouder Revis over het voorkeursbeleid voor circussen met wilde dieren in Den Haag. Uit schriftelijke vragen die wij eerder stelden bleek dat dit beleid niets heeft voorgesteld. Ik heb de wethouder opgeroepen om voortvarend het voorkeursbeleid uit te voeren. Dat wil zeggen dat hij actief circussen zonder wilde dieren moet uitnodigen. De wethouder klampt zich echter vast aan het landelijke beleid en blijft teveel afwachten tot eindelijk het lang verwachte landelijke verbod op wilde dieren in circussen is gerealiseerd.

Na het tweeminuten debat verdedigde ik het initiatiefvoorstel DierENZorg dat door mijn voorganger Marieke de Groot was ingediend. De kern van het voorstel is om de inzet van dieren in de zorg- en welzijnssector te ondersteunen en daarbij het welzijn van mens en dier te waarborgen. Het volledige voorstel kun je hier lezen. De commissie reageerde positief en ziet veel voordelen van het voorstel. Op 28 november wordt er over het initiatief gestemd.

Vrijplaats de Vloek

De wens van het college om een Topzeilcentrum te bouwen op de plek van vrijplaats De Vloek in Scheveningen-Haven heeft de gemoederen in de gemeenteraad goed bezig gehouden. De Vloek organiseert voor duizenden mensen culturele en sociale activiteiten. Het huisvest bijvoorbeeld één van de slechts drie plantaardige restaurants in Den Haag. Kwetsbare jongeren kunnen er op een laagdrempelige manier nieuwe passies ontwikkelen. Ondanks dat deze parel van Scheveningen van enorme waarde is voor Den Haag, stond de wethouder niet open voor alternatieven voor het Topzeilcentrum. Op 16 oktober was de climax: dan zou bekend worden of de Vloek daadwerkelijk moest worden gesloopt. Het bleek een politiek spel te worden. De Partij voor de Dieren diende als enige partij een motie in voor behoud van De Vloek. De Haagse Stadspartij, die steeds beweerde zich tot de tand toe te verzetten tegen de sloop, stemde tegen de motie. Zo blijkt maar weer hoezeer de stadspartij compromissen moet sluiten nu ze onderdeel uitmaken van het college.

Omdat de beslissing voor het behoud van de Vloek ingrijpend is voor veel Hagenaren, Hagenezen en Scheveningers, vond ik het belangrijk dat de gemeenteraad kleur bekende, en heb ik bij het indienen van de motie een hoofdelijke stemming aangevraagd. Helaas mocht het niet baten en stemde een meerderheid van de raad in met de komst van het Topzeilcentrum op de plek van de Vloek.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen