Bomenkap Tournooiveld, Zeeheldenkwartier en verkiezingen

Met dank overgenomen van Ch. (Christine) Teunissen i, gepubliceerd op zaterdag 14 maart 2015, 14:19.

De afgelopen weken stonden voor mij vooral in het teken van het pleiten voor meer groen in Den Haag en de campagne voor de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Donderdagnacht vond de desastreuze kap van de markante kastanjes aan het Tournooiveld plaats. De bomen werden gekapt voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds fel verzet tegen de nodeloze bomenkap.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Kastanjes aan Tournooiveld, een paar uur voor de kap

In de nabije omgeving barst het van de leegstaande parkeerplaatsen, maar een meerderheid van de gemeenteraad zwichtte onder het argument dat nog een extra parkeergelegenheid zou leiden tot meer economische winst voor de binnenstad. Door de kap door te zetten, is blijvende en onnodige schade aangericht aan de biodiversiteit en het stadsgezicht in een van de mooiste delen van Den Haag.

Op 18 maart zal ik de wethouder samen met andere partijen ter verantwoording roepen over het passeren van de toezegging die hij aan de gemeenteraad heeft gedaan, namelijk wachten met de kap tot omgevingsvergunning onherroepelijk is. De vergunning is echter nog steeds niet onherroepelijk: er loopt nog een bezwaar van de Bomenstichting. De Partij voor de Dieren eist een uitleg van de wethouder, aangezien dit een vertrouwenskwestie is tussen het college en de gemeenteraad.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Nachtelijk protest Tournooiveld

Mijn waardering gaat uit naar de inzet van SOS Den Haag om de kap met een voorlopige voorziening te voorkomen. Helaas gaf de rechter de wethouder woensdag gelijk, waarna de bomen vlug 's nachts werden gekapt, om de ingang van het broedseizoen (15 maart) voor te zijn.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Foto: Maarten Willems

De bomenkap lijkt exemplarisch voor het gebrek aan elke ambitie in het groenbeleid van de wethouder. PvdD-fractievertegenwoordiger Robert Barker gaf 4 maart in de Commissie Leefomgeving bij de bespreking van het Meerjarenprogramma Groen aan dat natuur en biodiversiteit van levensbelang zijn. Hij pleitte onder andere voor meer groen in de meest versteende wijken van Den Haag en het aanscherpen van kapvergunningen. De wethouder kon het niet opbrengen om de gestelde vragen van de PvdD afdoende te beantwoorden, ook niet nadat er herhaaldelijk naar was gevraagd. De Partij voor de Dieren zal daarom blijven aandringen op een vooruitstrevend groenbeleid en verwacht daarin steun van een meerdere partijen in de gemeenteraad.

Voor bewoners van het Zeeheldenkwartier wordt komende weken duidelijk of het college oog heeft voor de leefbaarheid van de wijk. Het gaat daarbij om twee bewonersinitiatieven die de Partij voor de Dieren steunt: het behouden van de Schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat, en het initiatief om de lindes en kastanjes aan de Toussaint- en Veenkade te sparen. De Partij voor de Dieren eist dat de wethouder Buitenruimte zijn kettingzaag aan de wilgen hangt.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Bomen aan de Toussaintkade

Hou vast aan je idealen. Partij voor de Dieren. 18 maart

De Haagse PvdD-fractie is stevig vertegenwoordigd op de lijst van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Staten Zuid-Holland: fractiemedewerker Robin Smit staat op 18, fractievertegenwoordiger Robert Barker op 5 en ik op 10 als Haagse lijstduwer. Ook ben ik voorgedragen als tweede op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Hoe meer stemmen de Partij voor de Dieren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen krijgt, hoe meer zetels zij kan behalen bij de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer. Ik vind een fris geluid in de Eerste Kamer heel belangrijk onder het motto 'Renoveer de Eerste Kamer'. Ik schreef er samen met het Eerste Kamerlid Niko Koffeman een opinieartikel over. Meer over de rol van de Partij voor de Dieren in de Senaat vind je op www.christinebijvoorkeur.nl, een onderdeel van mijn voorkeurscampagne. Gezien de laatste peilingen is de kans groot dat ik over een paar maanden het gemeenteraadslidmaatschap zal combineren met het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Ten slotte, het wetenschappelijk bureau van de PvdD heeft in samenwerking met Marianne Thieme een nieuwe documentaire uitgebracht, ‘One Single Planet’. Dit weekend gaat de film op maar liefst 10 plaatsen in heel Nederland in premiėre. Vandaag heb ik in Enschede de introductie bij de filmvertoning gegeven, morgen in Den Haag. Benieuwd? Hier kun je de volledige documentaire bekijken, en delen natuurlijk!

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Christine Teunissen

Fijne verkiezingsweek!