Motie Voordewind over afzien van de steun aan het Vrije Syrische Leger - Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

1.

Tekst

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 161 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse overheid de «gematigde» oppositie in Syrië steunt met 3 miljoen euro per jaar;

overwegende dat het verstrekken van middelen aan het Vrije Syrische Leger grote risico's met zich meebrengt, bijvoorbeeld dat de steun contraproductief is en in de verkeerde handen kan vallen;

verzoekt de regering, af te zien van steun aan het Vrije Syrische Leger en het geld te besteden aan humanitaire hulp in vluchtelingenkampen in en rondom Syrië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.