Geleidende brief - Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 34186 - Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de aanmelding op de presentielijst.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 09-04-2015
Publicatie­datum 10-04-2015
Nummer KST341861
Kenmerk 34186, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 186 Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Leden

Den Haag, 8 april 2015

De huidige regeling voor het aanwezig melden door de leden voor de plenaire vergaderingen gaat uit van het tekenen van de presentielijst. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk om een andere wijze van aanwezigheidsregistratie in te voeren, bijvoorbeeld registratie door middel van een toegangspas.

De voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, A. van Miltenburg

De griffier van de commissie voor de Werkwijze, P. van Doorn


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.