34186 NL - wijziging reglement van orde Kamer
Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de aanmelding op de presentielijst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit voorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 9 april 2015, geleidende brief, nr. 1     KST341861
Geleidende brief
 
2 9 april 2015, voorstel, nr. 2     KST341862
Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
 
2 20 mei 2015, verslag, nr. 3     KST341863
Verslag
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.