Gewijzigde motie Oosenbrug/Gesthuizen (ter vervanging van 33326, nr. 19) over opensource-toepassingen - Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Deze gewijzigde motie is onder nr. 21 toegevoegd aan dossier 33326 - Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Oosenbrug en Gesthuizen (t.v.v. 33326, nr. 19) over opensource-toepassingen
Document­datum 09-04-2015
Publicatie­datum 09-04-2015
Nummer KST3332621
Kenmerk 33326, nr. 21
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OOSENBRUG EN GESTHUIZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 14 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie-Vendrik al in 2002 opriep tot voldoen aan open standaarden in 2006 en ambitieuze doelstellingen voor gebruik van opensourcesoftware;

constaterende dat uit de Monitor Open Standaardenbeleid 2014 van het ICTU blijkt dat bij aanbestedingen slechts een beperkt deel van de relevante open standaarden gevraagd wordt en dat er geen sprake is van een «pas toe of leg uit»-principe;

constaterende dat er geen ambitieuze doelstellingen zijn voor het gebruik van opensourcesoftware;

van mening dat hierdoor de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote softwareleveranciers te sterk is en dat dit kan leiden tot te hoge maatschappelijke kosten voor software;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat voor eind 2015 bij alle aanbestedingen correct omgegaan wordt met de relevante open standaarden;

verzoekt de regering voorts om, te onderzoeken hoe de overheid door exitstrategieën minder afhankelijk kan worden van ICT-aanbieders en hiervan verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer;

verzoekt de regering verder om, in elke aanbesteding van een nieuw ICT-project het bestek zodanig op te stellen dat opensourcetoepassingen een gelijke kans maken en bij de keus voor een closedsourcetoepassing deze toe te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Gesthuizen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.