33326 NL - parlementaire enquête/onderzoek/ondervraging
Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

3.

Documenten

(42 stuks)

2 11 juli 2012, brief, nr. 1     KST333261
Brief Kamer; Brief t.g.v. het onderzoeksvoorstel voor het parlementair onderzoek "ICT-projecten bij de overheid"
 
2 23 juli 2012, verslag van een hoorzitting, nr. 2     KST333262
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een expertmeeting, gehouden op 1 juni 2012, inzake ICT bij de overheid
 
2 7 november 2013, brief, nr. 3     KST333263
Brief Presidium; Onderzoeksvoorstel voor een verdiepingsonderzoek naar ICT-projecten bij de overheid
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.