34183 NL - wetsvoorstel
Raming Tweede Kamer 2016

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 april 2015 ingediend door de regering.

 

1.

Volledige titel

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 2 april 2015, brief, nr. 1     KST341831
Brief Kamer; Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
 
2 2 april 2015, brief, nr. 2     KST341832
Brief Kamer; De Raming
 
2 2 april 2015, brief, nr. 3     KST341833
Brief Kamer; Begrotingstoelichting bij de Raming 2016
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.