Benoeming van nieuwe secretaris-generaal van de Raad

Met dank overgenomen van Europese Raad i, gepubliceerd op donderdag 19 maart 2015.

Op 19 maart 2015 hebben de staatshoofden en regeringsleiders hun steun uitgesproken voor het voorstel van voorzitter Tusk om de heer Jeppe Tranholm-Mikkelsen aan te wijzen als de volgende secretaris-generaal van de Raad i, en de Raad verzocht om zo snel mogelijk over te gaan tot diens formele benoeming overeenkomstig artikel 240, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De heer Tranholm-Mikkelsen is momenteel de Deense permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie; hij oefent die functie uit sinds 2010.

De heer Tranholm-Mikkelsen zal naar verwachting aantreden op 1 juli 2015. Hij neemt de functie over van de huidige secretaris-generaal, Uwe Corsepius, die de Raad zal verlaten om een nieuwe functie op te nemen in Berlijn.

Bijgaand: CV van de heer Tranholm-Mikkelsen

* * * *

Achtergrond

De Raad van de Europese Unie wordt bijgestaan door een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal, die door de Raad wordt benoemd. Het secretariaat-generaal organiseert en coördineert de werkzaamheden van de Raad en zorgt voor de samenhang ervan. Het staat het voorzitterschap van de Raad bij in het uitwerken van oplossingen. Het secretariaat-generaal van de Raad staat, onder het gezag van de secretaris-generaal, ook de Europese Raad en diens voorzitter bij. De secretaris-generaal van de Raad woont de bijeenkomsten van de Europese Raad bij en neemt de maatregelen die nodig zijn voor de organisatie van de besprekingen.

JEPPE TRANHOLM-MIKKELSEN

Ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van Denemarken bij de Europese Unie, geboren op 30 oktober 1962

Nationaliteit

Deen

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Brigitte Karnøe Frederiksen, twee kinderen

Opleiding

1990

MSc (internationale betrekkingen), London School of Economics

1992

Kandidaat Politieke wetenschappen, Universiteit van Aarhus

Loopbaan

1992

Sectiehoofd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken

1995

Ambassadesecretaris, permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de EU

1998

Hoge beleidsadviseur (EU-beleid), diensten van de minister-president

2001

Afdelingshoofd (algemeen EU-beleid), ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken

2001

Hoofdadviseur (EU-beleid), diensten van de minister-president

2003

Ambassadeur, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de EU

2007

Ambassadeur bij China, ook geaccrediteerd voor Mongolië en de Democratische Volksrepubliek Korea

2010

Ambassadeur, permanent vertegenwoordiger bij de EU

Talen

Engels, Duits, Frans. Noties van Spaans, Nederlands en Chinees.