34135 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over de accijnsopbrengsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 22 januari 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 22 januari 2015, geleidende brief, nr. 1     KST341351
Geleidende brief bij de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten
 
2 22 januari 2015, initiatiefnota, nr. 2     KST341352
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten
 
2 11 maart 2015, brief, nr. 3     KST341353
Brief regering; Reactie op de aanbevelingen van de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.