Geleidende brief bij de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Geleidende brief bij de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

1.

Tekst

34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2015

Hierbij bied ik mijn initiatiefnota over de accijnsopbrengsten aan.

Omtzigt


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.