34058 NL - wetsvoorstel
Wet windenergie op zee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 oktober 2014 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het realiseren van meer windenergie op zee bijdraagt aan het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstellingen, dat op zee meerdere activiteiten plaatsvinden waar windparken op zee ingepast moeten worden, dat het aansluiten van windparken op het elektriciteitsnet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten moet plaatsvinden waardoor het wenselijk is om coördinatie van de ruimtelijke inpassing van windenergie op zee te versterken.

1.

Volledige titel

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(73 stuks)

2 20 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 20 oktober 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST340581
Koninklijke boodschap
 
2 20 oktober 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340582
Voorstel van wet
 
2 20 oktober 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340583
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.