Stop definitief met de mantelzorgboete

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op maandag 23 juni 2014.

Mensen die gaan samenwonen om voor elkaar te zorgen, mogen niet worden gekort. Stem daarom de mantelzorgboete weg.

'Na het zuur komt het zoet', zei oud-premier Balkenende in 2002. De gure bezuinigingswind van Balkenende is door dit kabinet van VVD en nota bene PvdA uitgegroeid tot een orkaan. Cijfers boven mensen, lijkt het motto. De menselijke misère waartoe die bezuinigingen kunnen leiden, wordt pijnlijk duidelijk bij de maatregelen waarbij mantelzorgers worden gekort: de zogenoemde mantelzorgboete.

Morgen neemt de Eerste Kamer een besluit over de mantelzorgboete. De Senaat kan er dan voor zorgen dat het plan van staatssecretaris Klijnsma om AOW'ers die in één huis met hun kinderen wonen te korten, in de prullenbak verdwijnt. En hier is alle reden voor, de mantelzorgboete is oneerlijk en zorgt ervoor dat gezinnen die het vaak al moeilijk hebben, in financiële problemen komen.

Nadat de Tweede Kamer in februari instemde met de invoering van de 'kostendelersnorm' ontstond er een storm van kritiek. Doordat het plan dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer heeft Klijnsma besloten om de invoering een jaar uit te stellen.

Dit uitstel is het enige dat is gewijzigd. De staatssecretaris heeft geen letter aan de kostendelersnorm veranderd en wil het plan een jaar later onveranderd invoeren. Ondanks alle onderbouwde kritiek van onder meer CSO ouderenorganisaties.

De gedachte achter de kostendelersnorm, namelijk dat mensen die samen in een huis wonen de kosten samen kunnen delen, gaat maar voor een klein deel op. Want belangrijke kosten zoals zorgverzekeringen of kostgeld kunnen niet worden gedeeld. Wanneer een AOW'er zonder pensioen honderden euro's per maand wordt gekort, maar wel wordt geconfronteerd met vaste lasten zoals kostgeld en de premie voor de zorgverzekering, blijft er aan het eind van de maand amper iets over. Hetzelfde geldt voor een weduwe of een alleenstaande in de bijstand.

De keuze van mensen om samen in een huis te wonen, levert hun dus niet veel geld op. Het is vooral de overheid die hierdoor kosten bespaart. Wanneer mensen samenwonen, scheelt dat huurtoeslag en in geval van mantelzorg hoeft er geen dure zorg te worden verleend. Het is oneerlijk dat mensen die er juist voor zorgen dat er geld wordt uitgespaard, hier de rekening voor krijgen gepresenteerd.

Staatssecretaris Klijnsma geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat 'het kabinet veel waardering heeft voor mensen die bereid zijn voor elkaar te zorgen'. Maar ze komt de mensen die zich zorgen maken over de zorg voor hun moeder of vader geen millimeter tegemoet.

Mensen die ervoor kiezen samen in een huis te wonen om voor elkaar te zorgen, verdienen het grootste respect. Dit gevoel wordt breed gedeeld in onze samenleving. Afgelopen maanden hebben zich talloze mensen uitgesproken tegen de mantelzorgboete. Duizenden mensen en organisaties ondertekenden de oproep van Johnny Rijks, een van de vele mantelzorgers voor wie een boete dreigt.

Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de leden van de Eerste Kamer om deze mensen een stem te geven en van het uitstel definitief afstel te maken. Daarom onze oproep: kies eindelijk voor de zoete route en stop met deze mantelzorgboete.

Johnny Rijks & Fatima Aissa (mantelzorgers en leden actiecomité Mantelzorgboete Nee), Hadewijch Cliteur (directeur Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties), Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo FNV), Emile Roemer (fractievoorzitter SP), Bram van Ojik (fractievoorzitter GroenLinks), John Struijlaard (partijvoorzitter 50PLUS) en Annelies Devilee (Mezzo).