Investeren in sporten is lonend in strijd tegen overgewicht ouders en kinderen

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, M. (Michiel) van Nispen i, gepubliceerd op woensdag 27 augustus 2014, 2:01.

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. Steeds meer kinderen hebben overgewicht. Investeren in bewegen loont daarom, stellen Michiel van Nispen en Renske Leijten, respectievelijk woordvoerder sport en woordvoerder zorg voor de SP in de Tweede Kamer.

Veel kinderen zitten vaker achter de computer dan dat ze buiten spelen, bewegen. Leren bewegen gebeurt vaak te weinig. De overheid, sportclubs, scholen en ouders kunnen samen veel bereiken in de strijd tegen overgewicht, zonder dat het veel hoeft te kosten.

Bewegen is gezond en leren bewegen is noodzakelijk om met plezier te sporten. Dat geldt zeker voor kinderen. Hun belevingswereld speelt zich te veel binnen af. Buitenspelen kan niet altijd, in veel buurten is te weinig speelruimte. Spreek met gemeenten af dat minimaal drie procent van de woonomgeving wordt bestemd voor veilige speelruimte, en we zijn al een stuk verder.

Op veel plekken worden goede resultaten geboekt met gratis sportprojecten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Daarbij wordt zo nodig psychosociale hulp of andere begeleiding ingeschakeld.

Kinderen die daaraan meedoen, komen dolenthousiast thuis en sluiten zich daarna sneller aan bij sportclubs. Het probleem van zulke projecten is dat ze vaak van korte duur zijn. Zodra de subsidie wegvalt, neemt de sportparticipatie weer af.

Gemeenten gekort

Helaas kampen gemeenten met forse kortingen op hun budget. 93 procent van de gemeenten heeft al bezuinigd op sport en beweging of zegt dat nog te gaan doen. Als we kinderen met overgewicht echt willen helpen, moeten we dit soort projecten structureel aan blijven bieden.

Sportverenigingen kunnen daar gemakkelijk een steentje aan bijdragen. Veel clubs kampen al jaren met teruglopende ledentallen en vrijwilligers. Bied ouders die hun kinderen naar de sportclub brengen, een eigen sportprogramma aan; zo kunnen ze zelf bewegen als ze er toch zijn. Zo houd je kinderen ?n ouders gemotiveerd en in beweging.

Veel sportlocaties zijn overdag ongebruikt, terwijl die voor de buurt en omliggende scholen een sociale ?n sportieve functie kunnen hebben. Door samen te werken met gemeenten en scholen kunnen sportverenigingen ervoor zorgen dat accommodaties vaker gebruikt worden.

Dubbele winst

Als scholen de samenwerking zoeken met sportclubs boek je dubbel winst. Nodig een sportcoach uit om gastlessen te geven op scholen, waardoor de lessen afwisselender worden en de motivatie om te blijven bewegen toeneemt. Wanneer we meer vakdocenten aanstellen, kunnen we de sport op school structureel uitbreiden. Dat is niet gratis, maar de kost gaat voor de baat uit.

Wij stellen voor dat er een minimumsportnorm komt voor scholen, om te beginnen met drie uur sport en bewegen per week. Met lagere zorgkosten voor overgewicht-gerelateerde aandoeningen tot gevolg.

Wanneer je naar (top)sport kijkt, lijkt het vanzelf te gaan, maar dat is niet zo. Datzelfde geldt voor sportbeleid. Als overheden, sportclubs en scholen afwachtend naar elkaar blijven kijken, vergooien we talent, plezier en gezondheid.