Motie Van Meenen c.s. over schrappen van het voornemen tot één algemeen predicaat voor de onderwijskwaliteit - Transitie in onderwijstoezicht

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33905 - Transitie in onderwijstoezicht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Transitie in onderwijstoezicht; Motie; Motie van het lid Van Meenen c.s. over schrappen van het voornemen tot één algemeen predicaat voor de onderwijskwaliteit
Document­datum 03-07-2014
Publicatie­datum 04-07-2014
Nummer KST339052
Kenmerk 33905, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 905

Transitie in onderwijstoezicht

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het voornemen heeft om de kwaliteit van een school samen te vatten in één predicaat;

overwegende dat de regering terecht het voornemen heeft, onderwijskwaliteit breed te beoordelen;

overwegende dat één predicaat voor een gehele onderwijsinstelling onvoldoende recht doet aan de vele aspecten van kwaliteit en onvoldoende de verbeter- en kwaliteitscultuur bevordert en inzichtelijk maakt;

verzoekt de regering, het voornemen tot één algemeen predicaat voor de onderwijskwaliteit te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen Bisschop Jasper van Dijk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.