De kracht van de dialoog

Met dank overgenomen van W. (Wassila) Hachchi i, gepubliceerd op zaterdag 31 mei 2014, 3:23.

Listen. Think. Speak.

In juni ben ik vier jaar volksvertegenwoordiger. Toen ik hieraan begon heb ik één afspraak met mezelf gemaakt. In ieder geval één politieke termijn vol maken. Om echt te weten wat politiek is. En om erachter te komen of ik een politicus ben. Immers, je weet pas echt wat iets is, als je het zelf doet. Na vier jaar is het tijd voor een terugblik. En een vooruitblik.

Terugblikkend. In de Kamer heb ik verschillende portefeuilles gedaan. Vier jaar woordvoerder Defensie en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ICT en Veiligheid, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Ambtenaren, Luchtvaart, Water en Scheepvaart. Ik heb dan ook flink wat debatten achter de kiezen. De vaak fijne samenwerking en collegialiteit met collega’s uit andere fracties heeft mij, in positieve zin, enorm verbaasd. Collega-woordvoerders zie je meer dan je eigen fractiegenoten. Wat mij blijft tegenvallen is het politiek gekonkel - terwijl de feiten voor zich spreken. Van dat soort debatten word ik, ook na vier jaar, nog steeds moe. Naast de debatten in de Kamer ben ik actief in het Interparlementaire Koninkrijksoverleg en het NAVO Assemblee. Hier werk ik, samen met Eerste Kamercollega’s, aan contacten met internationale collega’s. De afgelopen vier jaar heb ik ook de relatie met bewindspersonen als een verrijking ervaren. Dit zijn stevige debatten maar met respect en ruimte voor samenwerking. Het afgelopen half jaar heb ik de eer gehad te werken in de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Een unieke ervaring waarbij ik geniet van de kracht die focus met zich meebrengt. Ook ben je dan voor de Kamer als geheel bezig. Politiek neutraal. Dat is het èchte teamwerk. De onderste steen moet boven. De allereerste keer dat ik naar aanleiding van een debat de media haalde was in mijn eerste week als Kamerlid, in 2010. Met het pleidooi om de Kamer meer online actief te krijgen. Via Twitter maar ook via debatgemist.nl. Digitale instrumenten bieden kansen om mensen dichterbij de politiek te brengen. En viceversa. Dat is de reden waarom ik zelf ook online actief ben. Met een eigen website en socials, zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Toch ontbreekt een social medium dat echt de brug slaat tussen mensen en meningen. Een plek waar we met elkaar de dialoog aan kunnen gaan. Of je nu politicus bent of voor de klas staat. Of je “in between jobs” zit of succesvol ondernemer bent. Nationaal èn internationaal. Daarom. Dialogue Digital.

Dialogue Digital is het internationale, online platform waar je echt met anderen over (maatschappelijke) thema’s kan discussiëren. Thema’s die in de actualiteit spelen maar ook thema’s die nu te eenzijdig of simpelweg onderbelicht worden. Dialogue Digital is internet next level. Bestaande socials zoals Facebook of Twitter zijn niet geschikt. Thema’s vind je versnipperd terug en bovendien bieden socials geen omgeving om serieuze inhoudelijke discussies te voeren. Anders dan fora als The Post Online, Joop.nl en De Correspondent richt Dialogue Digital zich op de dialoog tussen mensen. Mensen uit verschillende delen van de wereld. Dus Engelstalig. Socials kun je gebruiken om in de dialoog filmpjes, foto’s en blogs te delen. Ook kun je aangeven of je het met een ander eens of oneens bent. Elk dialoog start met een statement. Dialogue Digital verbindt jou met anderen over de hele wereld.

In een dialoog begin je met luisteren, je denkt na en dan zeg je wat. Na vier jaar Kamerlid kan ik stellen dat dit ook mijn stijl is. Een vooruitblik? Ik weet niet hoe lang mijn politieke leven duurt. Het kan morgen afgelopen zijn. Of mij nog 10 jaar bezighouden. Wat ik wel weet is dat ik - vanuit welke rol dan ook - de nuance in de samenleving wil terugbrengen. En verdraagzaamheid. Daarbij heb ik inmiddels geleerd dat onwetendheid onnodige kloven creëert. Daarom gun ik iedereen de kracht van de dialoog te ervaren. Als wereldburger.

Ik nodig je uit voor Dialogue Digital. Het start in juni 2014. Listen. Think. Speak.

Maak kennis met Dialogue Digital: